Mezilidské vztahy

Mezilidské vztahy

    Mezilidské vztahy nás provázejí na každém kroku – příbuzenské, partnerské, pracovní, apod...
    Mnoho lidí, se kterými tyto vztahy sdílíme, jsme nepotkali náhodou. Z valné většiny s nimi naše duše potřebuje něco dořešit nebo Vás pojí vzájemný slib či závislost, o které na vědomé úrovni nevíte. Odstraněním blokujících energií či přísah dochází ke zlepšení vzájemných vztahů. Následně Vašeho života.

Kontaktní formulář