SpR - Spiritual Restructuring

03.03.2014 13:08

    Jedná se o metodu, která přímo navazuje na metodu SRT, kdy pracuji již na fyzickém těle. Možná že jste už slyšeli pojem psychosomatické potíže. Není to nic jiného, než že psychické a fyzické problémy spolu souvisí. Pokud neřešíme a zanedbáváme problémy v našem životě, negativní energie se zhustí a projeví se nemocí či bolestí tedy fyzicky. Pomocí kyvadla najdu postupně na jednotlivých částech Vašeho těla bloky projevující se např. stažením či ochabnutím  svalu. Provedu korekci daného svalu a odstranění příslušné blokující energie, tím se blok uvolní, tělo se harmonizuje a bolest postupně mizí a již nemá důvod se znovu objevit, protože byla odstraněna příčina bolesti.

    Celý systém pracuje na několika úrovních: mentální, emocionální, fyzické a duchovní. Je nejkompletnějším a nejúplnějším ze všech zatím známých alternativních systémů práce. Tento systém je obzvláště účinný při problémech s páteří a se zády. Dobře se také s jeho pomocí odstraňují problémy s koleny, kyčlemi, krkem a rameny. Člověk s diagnózou kloubní artritidy má často pouze svaly v nesprávné pozici, a to se dá napravit. Restrukturováním lze problém identifikovat a odstranit.