Kraniosakrální biodynamika

04.01.2018 21:04

Principy metody

Kraniosakrální biodynamika je velmi jemná neinvazivní práce se systémem člověka, která se vyvinula z klasické osteopatie a kraniosakrální terapie. Podporuje moudrost těla a jeho schopnost znovunalezení rovnováhy a zdraví. V biodynamice vycházíme z toho, že náš psychofyzický systém se během dne a noci neustále sám reguluje a obnovuje. Zdraví je v samotném základu neustále přítomno a pokud má možnost, projeví se jako životní síla. Kraniosakrální biodynamika vnímá člověka jako holistickou bytost, zahrnující v sobě různé úrovně. Snadno vnímáme svoji úroveň tělesnou, emocionální a mentální. Dále je zde nervový systém, lymfatický systém, vnitřní orgány, energetické tělo a množství dalších úrovní, které jsme schopni také vnímat, pokud se na ně zaměříme. Vše tvoří dokonalý a složitě provázaný celek. Jakmile nastane změna v jedné úrovni, projeví se následně i v těch ostatních.
Biodynamický přístup klade důraz na Zdraví, které je zde již od samého počátku a na jeho projev – životní sílu – která udržuje náš život a zdraví. Životní síla nebo někdy také Dech života se projevuje na všech úrovních také jako pohyb. Každá buňka, orgán, sval a kost neustále vykonává jemný pohyb v určitém rytmu. Tyto pohyby a rytmy je možné citlivýma rukama vnímat, kdekoliv na těle a také je možné rozpoznávat proudění energií a tekutin v tkáních. Pokud je proudění plynulé a silné a pohyby segmentů těla jsou pravidelné, je v těle udržováno zdraví a harmonie.
Někdy se přirozená manifestace Zdraví může narušit, oslabit nebo zablokovat. Děje se to zpravidla v náročných situacích jako jsou chronické nemoci, úrazy, dlouhodobé stresy, emocionální traumata a celková vyčerpanost. Organismus reaguje stažením a vznikem ohnisek napětí na různých úrovních. My to většinou na sobě vnímáme jako bolest, ztuhnutí, silnou únavu nebo určitou motorickou nebo orgánovou dysfunkcí. Kraniosakrální biodynamika během ošetření podporuje rozpuštění vzorců napětí a obnovuje plynutí tekutin a energií.
Na rozdíl od klasických terapií biodynamika na tělo zvenčí nepůsobí silou (fyzioterapie, masáž), elektřinou, magnetickým polem, vlněním (diadynamik, magnetoterapie, ultrazvuk) neovlivňuje biochemii systému podáním léků. Terapeut vytváří vhodné podmínky, aby obnovující a regulující síly mohly iniciovat a dokončit léčebný proces. Biodynamika se příliš nezabývá vnějšími příznaky problémů, pracuje s jejich příčinou. Během ošetření systém znovu navazuje spojení se Zdravím, s vlastní podstatou.
 

Kdy pomáhá

Kraniosakrální biodynamika pracuje s celkovým fungováním psychofyzického systému člověka, a proto pomáhá při široké škále obtíží. Uvolňuuje napětí z pojivových tkání, orgánů, proto je vynikající na léčbu fyzických obtíží. Podporuje přirozenou regulaci nervové soustavy a to centrální, periferní i autonomní, což jí umožňuje působit i na psychosomatické obtíže. Umožňuje dokončení či regulaci vývojových procesů.
 

Fyzické obtíže

• bolesti zad a šíje
• ke zmírnění bolestí vycházejících z páteře, bolestí kloubů při degenerativních změnách
• při problémech s čelistmi, dutinami a dysfunkcích v oblasti ušní, oční, nosní
 

Neurologické obtíže

• jako podpůrná léčba bolestí hlavy a u migrén
• zánět trojklanného nervu, bolest čelistního kloubu, paréza nervu
• ke zmírnění chronických bolestí
 

Trauma a postraumatické symptomy, deprese

• deprese – opakovaná ošetření výrazně zlepšují celkový psychický stav
• fyzická traumata, operace, úrazy
• psychická traumata, rozpuštění emocionálních šoků a silného stresu, ADHD
• nespavost, problémy s příjmem potravy
 

V procesu osobního růstu

• prohlubuje uvědomování si sebe a těla
• integruje tělo-mysl-duši
• harmonizuje nervový systém
• zmírňuje stres a napětí